Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
  29.09.2023

  T.C

  GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

         Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2023 yılı personel alımı için Komisyon Başkanlığımıza vermiş olduğu sınav izni gereği;

       Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi merkez ve mülhakat mahkemeleri için Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Hizmetli, Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin Komisyonumuzca yapılan sözlü sınav sonuçları göre oluşturulan nihai sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir.

      Sınav Sonuç Listesinde yer alan BAŞARILI adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde (09.10.2023 tarihine kadar) Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat veya APS yolu ile eksiksiz olarak teslim etmeleri, bu konuda adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

        Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı hususu; 

  İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 29.09.2023

   

   (“Sınavla ilgili itirazların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre değerlendirileceği dikkate alınarak itirazların bu madde kapsamında yapılması gerekmektedir.”)

   

   

  Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Şoför, Elektrik Teknisyeni, Sözleşmeli Hizmetli ve Koruma Güvenlik Görevlisi Adayları İçin Atamaya Esas Evrak Listesi

   

      1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği, e-devletten alınan mezun belgesi (Evraklarını posta yolu ile gönderecekler adaylar 2 adet öğrenim belge fotokopisini okuldan aslı gibidir yaptırmaları veya noterden onaylı 2 suretini göndermeleri gerekmektedir.)  (Tüm adaylar)

      2- Sözleşmeli Zabıt Katibi Adayları için "Bilgisayar Dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge yada sertifikanın onaylı ikişer örneği (Adalet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet MYO, Adalet Meslek Eğitimi Ön lisans Programı (AÖF) ve Bilgisayar Bölümü (Lisans, Ön lisans) mezunlarının sertifika veya transkript getirmesine gerek yoktur.) (Tüm adaylar)

      3- Güncel olarak Askerlik Şubesinden alınacak askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi (muaf olanlar buna ilişkin sağlık raporunun bir örneğini sunmak zorundadırlar) veya ilişiği olmadığını gösterir belge) (e- devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)

      4- KPSS sonuç belgesi,

      5- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (Form İçin Tıklayınız.) (Tüm adaylar)

      6- Eşinin iş durumu bildirir beyan, (Bekarlar bekar olduğunu belirterek dolduracaktır.) (Form İçin Tıklayınız.) (Tüm adaylar)

      7- Mal Bildirim Formu, (formun ön kısmındaki kimlik bilgileri aday tarafından doldurulacak olup arka kısmındaki bölüm ad soyad yazılarak imzalanacaktır.) (Form İçin Tıklayınız.) (Tüm adaylar)

      8- Sağlık Beyanı, (Form İçin Tıklayınız.) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç) (Tüm adaylar)

      9- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için özel güvenlik görevlisi kimlik kartının onaylı fotokopisi(2 adet) (Tüm adaylar)

      10- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için sağlık bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu (Raporda: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeli yoktur. Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur şeklinde yazılması ve mutlaka psikiyatr isminin ve imzasının bulunması) (Tüm adaylar)

      11- 6x9 ebadında 1 adet BİYOMETRİK fotoğraf, (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun olacak şekilde erkek adaylar sakalsız) (Tüm adaylar)

      12- Şoför adaylar için sürücü belgesinin onaylı örneği, (2 adet) (Tüm adaylar)

      13- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak) (Form İçin Tıklayınız.)  (Tüm adaylar)

      14- 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi. (Tüm adaylar)

      15- Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.) (Tüm adaylar)

      16-Aile bireylerini gösterir Nüfus Kayıt Örneği  (Tüm adaylar)

      17-Tercih Formu (Form İçin Tıklayınız.) (Tüm adaylar)

   

  Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız.

  Adres

  Kayaönü Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:5 Posta Kodu 27090 /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 230 89 34

  0342 230 57 76

  E-Posta

  gaziantepbimisaretadalet.gov.tr