Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  BİM İÇTİHAT PAYLAŞIMI VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

  Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri arasında iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Danıştay içtihatlarının bilinirliğinin sağlanması, farklı Bölge İdare Mahkemeleri arasında olası içtihat farklılıklarının azaltılması ve söz konusu Mahkemelerdeki ihtisaslaşmada etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla, Bölge İdare Mahkemelerinin katılımlarıyla 4-7 Kasım 2021 tarihleri arasında "İmar Mevzuatından Doğan Uyuşmazlıklar" ile "Gümrük Vergilerinden Doğan Uyuşmazlıklar" konularında İstanbul'da, 19-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında  "Tam Yargı Davaları" ile "Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu'ndan Doğan Uyuşmazlıklar" konularında Erzurum'da,  6-7 Ekim 2022 tarihlerinde  "Olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararnamelerden ve bu kanun hükmünde kararnamelerin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesine dair kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35. maddesi kapsamında tesis edilen işlemlerden doğan uyuşmazlıklar" konularında  Ankara'da toplantılar gerçekleştirilmiştir.

  Bu kapsamda anılan konular hakkında hazırlanan “Sonuç Raporları” ekte sunulmuştur.

  Saygıyla duyurulur.

   

  -Erzurum Bölge İdare Mahkemeleri  İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı Sonuç Raporları

  -İstanbul Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı Sonuç Raporları

  -Ankara Bölge İdare Mahkemeleri  İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı Sonuç Raporları

  Adres

  Zeytinli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:5 Posta Kodu 27090 /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 230 89 34

  0342 230 57 76

  E-Posta

  gaziantepbimisaretadalet.gov.tr