Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BİM İÇTİHAT PAYLAŞIMI VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

       Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri arasında iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Danıştay içtihatlarının bilinirliğinin sağlanması, farklı Bölge İdare Mahkemeleri arasında olası içtihat farklılıklarının azaltılması ve söz konusu Mahkemelerdeki ihtisaslaşmada etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla, Bölge İdare Mahkemelerinin katılımlarıyla

     4-7 Kasım 2021 tarihleri arasında "İmar Mevzuatından Doğan Uyuşmazlıklar" ile "Gümrük Vergilerinden Doğan Uyuşmazlıklar" konularında İstanbul'da,

     19-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında  "Tam Yargı Davaları" ile "Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu'ndan Doğan Uyuşmazlıklar" konularında Erzurum'da, 

     6-7 Ekim 2022 tarihlerinde  "Olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararnamelerden ve bu kanun hükmünde kararnamelerin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesine dair kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35. maddesi kapsamında tesis edilen işlemlerden doğan uyuşmazlıklar" konularında  Ankara'da,  

     3-5 Mart 2023 tarihleri arasında "Kamu görevinden çıkarılma sonucunu doğuran disiplin cezaları ile sözleşme yenilememe, sözleşme feshi, görevden çekilmiş sayılma dahil göreve son verme işlemleri (olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirler hariç) ve kamu görevlileri emeklilik mevzuatından doğan uyuşmazlıklar" ile "2576 sayılı Kanun’un 3/C maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi müessesesinin uygulanması" konuları hakkında Bursa’da,

     9-11 Haziran 2023 tarihleri arasında "Eğitim-öğretim işlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (yükseköğretim ile özel öğretim kurumları mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar dahil)" ve "Maden, taş ocakları ve orman mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar (jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili işler dahil)" konuları hakkında Samsun’da toplantılar gerçekleştirilmiştir.

      Bu kapsamda anılan konular hakkında hazırlanan “Sonuç Raporları” ekte sunulmuştur.

      Saygıyla duyurulur.

   

  Erzurum Bölge İdare Mahkemesi  İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı Sonuç Raporları

  - İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantı Sonuç Raporları

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi  İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı Sonuç Raporları

  - Bursa Bölge İdare Mahkemesi  İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı Sonuç Raporları

  - Samsun Bölge İdare Mahkemesi  İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı Sonuç Raporları

  Adres

  Kayaönü Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:5 Posta Kodu 27090 /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 230 89 34

  0342 230 57 76

  E-Posta

  gaziantepbimisaretadalet.gov.tr