Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Bölge İdare Mahkemeleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Hakkında Karar Bültenleri

  Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri arasında iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Danıştay içtihatlarının bilinirliğinin sağlanması, farklı Bölge İdare Mahkemeleri arasında olası içtihat farklılıklarının azaltılması ve söz konusu Mahkemelerdeki ihtisaslaşmada etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla Danıştay Başkanlığınca çalışmalar yapılmaktadır.

  Bu çalışmalar kapsamında Danıştay Başkanlığınca hazırlanan "Bölge İdare Mahkemeleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Hakkında Karar Bülteni (İDDK)" "Bölge İdare Mahkemeleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Hakkında Karar Bülteni (VDDK)"  "Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklamalara İlişkin Uyuşmazlıklar Hakkında Karar Bülteni" ve "Kamu İhaleleri ve Kamu İhale Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkında Karar Bülteni" ekte sunulmaktadır.

  Saygıyla duyurulur.

  1- Bölge İdare Mahkemeleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Hakkında Karar Bülteni (İDDK)

  2- Bölge İdare Mahkemeleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Hakkında Karar Bülteni (VDDK)

  3- Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklamalara İlişkin Uyuşmazlıklar Hakkında Karar Bülteni

  4- Kamu İhaleleri ve Kamu İhale Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkında Karar Bülteni

  Adres

  Kayaönü Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:5 Posta Kodu 27090 /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 230 89 34

  0342 230 57 76

  E-Posta

  gaziantepbimisaretadalet.gov.tr