Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İçtihat Paylaşımı Ve Değerlendirme Toplantısı” Gaziantep’te Düzenlendi
  23.11.2023

         Danıştay Başkanlığı ile iş birliği halinde Türkiye Adalet Akademisi tarafından 17-19 Kasım 2023 tarihinde Gaziantep’te düzenlenen “İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı”, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanımız Sayın Mehmet Metin Kahraman, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sayın Muhittin Özdemir, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Sayın Aysel Demirel ve Danıştay Başkan Vekili Sayın Mahmut Vural’ın konuşmalarıyla başladı.

         Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen toplantı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ile Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan oluşan 24 kişilik heyet ile konusuna göre 90 ayrı İstinaf Daire Başkanın katılımıyla gerçekleştirildi.

         17- 19 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen toplantıda, uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi, güncel gelişmelerin takip edilmesi ve uygulamadaki farklılıkların giderilerek içtihat ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla iki farklı grup halinde, “Aykırılığın Giderilmesi Müessesesinin Önemi ve Usulü”, “Aykırılığın Giderilmesi Müessesesinin Uygulanması ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararları” ile “Aykırılığın Giderilmesi Müessesesinin Uygulanması ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararları” konu başlıkları ile ele alındı.

         Toplantı sonrasında ise Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanımız Sayın Mehmet Metin Kahraman; Danıştay Başkan Vekili Sayın Hasan Güzeler, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Sayın Aysel Demirel, Danıştay Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sayın Muhittin Özdemir’i makamında ağırladı.

  Adres

  Kayaönü Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:5 Posta Kodu 27090 /GAZİANTEP

  Telefon

  0342 230 89 34

  0342 230 57 76

  E-Posta

  gaziantepbimisaretadalet.gov.tr